Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dodání zdarma při objednávce nad 2500Kč Otevřít nabídku
Přihlásit
0 Košík

Ochrana soukromí

(Verze platná od 25.5.2018)

Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým jejich sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracovávání nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i více.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

Údaje při nákupu

Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu.

Údaje při vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi věděli komunikovat.

V případě, že se u nás přihlásíte přes své konto na sociální síti Facebook, poskytne nám Facebook údaje jako Vaše jméno, či e-mailovou adresu. Sdílení těchto údajů mezi námi a produktů můžete kdykoliv ukončit při správě vašeho uživatelského profilu na Facebooku.

Údaje získané při využívání našich služeb

Když využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přistupujete na naše stránky, co na nich vyhledáváte, kdy si vytvoříte účet a kdy se do účtu přihlašujete.

Rovněž také uchováváme Vaše recenze, komentáře na naší stránce, umožňujeme vám ukládání oblíbených produktů, zda údaje o vašich vybavených objednávkách.

Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte na přistupování k našim službám, včetně IP adres, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte, a informace z cookies a podobných nástrojů.

Jak údaje používáme

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vybavení, případně její připomenutí, pokud jste objednávání neukončily závazným objednáním. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku.

Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho účtu, nám slouží k tomu, abychom věděli zajistit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici jsou aktuální.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat, a abychom vám na naší stránce zobrazovaly obsah, který je tím pro vás relevantní.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší, jakož i na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání naleznete v sekci Cookies.

Právní základy

I když Vás nechceme zatěžovat právničtinou, v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

 1. Plnění smlouvy - v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta, zda v případě vaší účasti ve spotřebitelské soutěži.
 2. Souhlas - zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Z databáze Vás vyřadíme, pokud nám napíšete na e-mailovou adresu info@lovel.cz.
 3. Plnění našich zákonných povinností - při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.
 4. Náš oprávněný zájem - při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, zda v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci popsaných níže:

Pokud to od nás požadujete:
Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění provádíme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte Vaši recenzi k produktu. Zpřístupnění údajů třetím stranám provádíme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

DPD

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B, http://www.dpd.sk

V případech externího zpracování:

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi těchto partnerů v současnosti patří:

FIRMHOSTING, s.r.o.
(hosting)

Miestneho priemyslu 1247 029 01 Námestovo

Google Ireland Limited 
(GSuite - ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Analytické a reklamní služby

Pracujeme také s partnery, který nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovaly údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci Cookies.

Z právních důvodů a na předcházení škodám

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci a auditoři.

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazen. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským účtem uchováváme, dokud máte konto zřízeny, protože jsou nezbytné k tomu, abychom věděli pro vás účet provozovat. Pokud nemáte účet vytvořené (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení.

V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaných v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

Jaké jsou vaše práva

Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva
Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat níže.

Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu
Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)
Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
 • odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu
 • osobní údaje zpracovány nezákonně.

V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněny osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u nichž je to možné a ke zrušení účtu do 10 dní. Z technických důvodů (např. Z důvodů bezpečnosti dat) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 60 dní.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracovávání Vašich osobních je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků
 • v případě pokud namítáte zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat:
Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte takové právo nesouhlasí se zpracováván Vašich osobních údajů, Pokud se tyto zpracovávají pro účely primát marketingu.

Podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní kontrolní orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů jsme my:

lovel s.r.o.
so sídlom: Štefánikova 209/11, 029 01 Námestovo, Slovensko
IČO: 51042584
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, vložka číslo: 68308/L

V případě, že máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů nebo si chcete uplatnit vaše práva popsané v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@lovel.cz nebo písemně na adrese naší společnosti.


Co jsou cookies, pixely a nač je potřebujeme?

Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V tomto článku vám popíšeme, jak fungují a na co je potřebujeme.

Soubory cookies jsou malé kousky dat, které se ukládají prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo "kousky kódu", nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Jednotlivé cookies mají různou dobu "trvanlivosti" - různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení procházení našich webových stránek (permanent cookie).

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou .

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a víte na ní najít to, co hledáte. Cookies tedy používáme také za účelem zlepšení uživatelského zážitku.

Soubory cookies mohou také zaznamenávat další informace, jako počet návštěvníků našich webových stránek a také jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to aby vám byla zobrazována reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem na Vaše zájmy a potřeby.

Vaše volby

Existuje několik možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby řádně fungovat.
 2. Třetí strany: na omezení cookies se dej využít řešení třetích stran.
 3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies také lze využít řešení nabízená jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

Kontaktujte nás

Pokud byste měli ke cookies a k tomuto dokumentu jakékoliv dotazy, ptejte se nás na info@lovel.cz

Newsletter

# lovel FB a Instragram

 • Designový zboží
  Originální, certifikovaný a stylový
 • Dopravu zaplatíme rádi
  Při objednávce nad 2 500 Kč
 • Tel. objednávky +420 721 831 211
  Jsme tu pro Vás Po - Pá: od 8:00 - 15:00
 • Vrácení / výměna do 30 dnů
  Jak vrátit/ vyměnit zboží?

Recenze zákazníků

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Více informací

Souhlasím